image
image
Trang chủ | Thông báo gia hạn thời gian giảm 2% học phí của Học phí của 2 năm học 202-2021
Thông báo gia hạn thời gian giảm 2% học phí của Học phí của 2 năm học 202-2021
Thông báo gia hạn thời gian giảm 2% học phí của Học phí của 2 năm học 202-2021
04 | 03 | 2021

  - Thời gian gia hạn nộp học phí học kỳ 2/2020-2021 đến hết ngày 20/03/2021.

  - Hình thức nộp học phí: Nộp chuyển khoản.

*/- Sinh viên nộp chuyển khoản chú ý: Sinh viên chuyển khoản số tiền học phí sau khi đã trừ 2%.
 

-LNTĐ-

adpadmin@dtu.edu.vn
processing...
Đăng ký xét tuyển
AMERICAN DEGREE PROGRAM
Đã đăng ký thông tin thành công.
Bộ phận tuyển sinh sẽ liên hệ trực tiếp trong thời gian sớm nhất.
Đã có lỗi trong quá trình đăng ký, xin vui lòng kiểm tra lại thông tin và thử lại!
person
phone
email
person_pin_circle
school