image
Trang chủ | THƯ CHÚC MỪNG SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TỪ TROY UNIVERSITY
THƯ CHÚC MỪNG SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TỪ TROY UNIVERSITY
THƯ CHÚC MỪNG SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TỪ TROY UNIVERSITY
14 | 07 | 2022

HONOR LETTER TO STUDENTS WITH EXCELLENT ACHIEVEMENTS FROM TROY UNIVERSITY


ADP trân trọng chúc mừng bạn Lê Bảo Huân bạn Đặng Lê Sin Uyên cùng là sinh viên chuyên ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn đã được nhận thư chúc mừng từ đại học Troy, Hoa Kỳ nhờ thành tích học tập xuất sắc. Trong suốt thời gian đã và đang theo học tại ADP, hai bạn đã giữ vững suất học bổng toàn phần cùng GPA đáng ngưỡng mộ ở mức tối đa 4.0.


ADP would like to congratulate Le Bao Huan and Dang Le Sin Uyen majoring in Tourism & Hospitality Management who received Honor Letters from Troy University, The United States thanks to their excellent academic record. During the time these 2 students have been studying at ADP, both of them have maintained a full scholarship with an admirable GPA of up to 4.0.


Được biết ngoài thành tích học tập đáng ngưỡng mộ này, Bảo Huân và Sin Uyên rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và hoạt động cộng đồng. Bên cạnh đó hai bạn cũng là gương mặt nổi bật thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của ADP. Những nỗ lực và cống hiến của hai bạn đã, đang và sẽ luôn được ghi nhận và tôn vinh. Xin chúc mừng Lê Bảo Huân và Đặng Lê Sin Uyên.


It is known that in addition to this admirable academic achievement, Bao Huan and Sin Uyen are very active in extracurricular activities and community activities. Besides, the two of you are also prominent faces who often appear at ADP events. The efforts and dedication of the two of you have been recognized and honored. Congratulations to Le Bao Huan and Dang Le Sin Uyen.


Admin
processing...
Đăng ký xét tuyển
AMERICAN DEGREE PROGRAM
Đã đăng ký thông tin thành công.
Bộ phận tuyển sinh sẽ liên hệ trực tiếp trong thời gian sớm nhất.
Đã có lỗi trong quá trình đăng ký, xin vui lòng kiểm tra lại thông tin và thử lại!
person
phone
email
person_pin_circle
school