image
Trang chủ | HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH UII Global Sustainable Program: Indonesian Heritage Story (IHS)
HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH UII Global Sustainable Program: Indonesian Heritage Story (IHS)
HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH UII Global Sustainable Program: Indonesian Heritage Story (IHS)
09 | 07 | 2022

Câu chuyện Di sản Indonesia (IHS) là một chương trình ngắn được tổ chức bởi Đại học Hồi giáo Indonesia (UII). Chương trình này sẽ tạo cơ hội cho những người tham gia được học hỏi và trải nghiệm các hoạt động về văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống, ngôn ngữ, nghệ thuật đa dạng của Indonesia và tương tác trực tiếp tại Indonesia.


⭐️ Đăng ký tại: https://forms.gle/X8hCH32C6k4zHcyC9


⭐️ Hạn đăng ký: 12/7/2022


⭐️ Lịch trình: 2-5/8/2022


Các Mốc thời gian:


 • Ngày 0: 01 tháng 8 năm 2022, Đến


 • Ngày 1: 02 tháng 8 năm 2022, 07:00 AM - 05:00 PM


 • Ngày 2: 03 tháng 8 năm 2022, 07:00 AM - 05:00 PM


 • Ngày 3: 04 tháng 8 năm 2022, 08:00 AM - 09:00 PM


 • Ngày 4: 05 tháng 8 năm 2022, 08:00 AM - 07:00 PM


 • Ngày 5: 06/08/2022, 12:00 PM (trả phòng và khởi hành)


⭐️ Học bổng cho chương trình IHS 2022 gồm có:


 • Tài trợ vé máy bay tối đa 2.000.000 IDR / người (~ 3.117.388 VND)


 • Chỗ ở trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 1 tháng 8 - ngày 6 tháng 8 năm 2022


 • Phí chương trình, bao gồm các bữa ăn trong chương trình; và


 • Bộ dụng cụ chương trình.


⭐️ Yêu cầu đối với người tham gia:


 • Sinh viên năng động


 • Điểm trung bình tích lũy tối thiểu 3,00 / 4,00


 • Trình độ tiếng Anh tốt (có Chứng chỉ kiểm tra trình độ tiếng Anh - trình độ B1)


 • Sức khỏe tốt


⭐️ Lợi ích:


 • Được ban tổ chức cấp chứng chỉ tham gia chương trình


 • Kết nối trực tiếp tại Yogyakarta, Indonesia với các bạn sinh viên quốc tế


 • Nâng cao hiểu biết của bản thân về văn hóa, đất nước con người Indonesia---------------------

Indonesian Heritage Story (IHS) is a short program hosted by Universitas Islam Indonesia (UII). This program will provide opportunities for the participants to learn and experience in-class and outdoor activities regarding Indonesian diverse culture, beliefs, traditions, languages, arts, and directly interact with Indonesian society.


⭐️ Register here: https://forms.gle/X8hCH32C6k4zHcyC9


⭐️ Registration Deadline: July 12, 2022


⭐️ Schedule: 2-5 August 2022


Timeline:

 • Day 0: 01 August 2022, Arrival
 • Day 1: 02 August 2022, 07:00 AM - 05:00 PM
 • Day 2: 03 August 2022, 07:00 AM - 05:00 PM
 • Day 3: 04 August 2022, 08:00 AM - 09:00 PM
 • Day 4: 05 August 2022, 08:00 AM - 07:00 PM
 • Day 5: 06 August 2022, 12:00 PM (check-out and departure)


⭐️ A scholarship for this IHS 2022 program with the coverage:


 • Subsidy of flight tickets with a maximum of IDR 2,000,000/person


 • Accommodation during the program from 1 August – 6 August 2022


 • Program fee, including meals during the program; and


 • Program kits.


⭐️ Requirements for participants:


 • Active student


 • A minimum cumulative GPA of 3.00/4.00)


 • Good command of English (English proficiency test certificate - equal to B1 level)


 • Good health


⭐️ Benefits:


 • E-certificate


 • Network


 • Knowledge
processing...
Đăng ký xét tuyển
AMERICAN DEGREE PROGRAM
Đã đăng ký thông tin thành công.
Bộ phận tuyển sinh sẽ liên hệ trực tiếp trong thời gian sớm nhất.
Đã có lỗi trong quá trình đăng ký, xin vui lòng kiểm tra lại thông tin và thử lại!
person
phone
email
person_pin_circle
school