254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

GLOBAL COMMUNITY DAY 2020

15 Tháng Mười Một, 2020

GLOBAL COMMUNITY DAY 2020 

 Ngày 10/11/2020 vừa qua, các bạn sinh viên của chương trình ADP và PSU đã vinh dự đại diện sinh viên đại học Duy Tân tham dự “GLOBAL COMMUNITY DAY 2020”.

Global Community Day 2020 (Ngày Cộng Đồng Toàn Cầu 2020) gọi tắt là GCD 2020 là một phần trong dự án sáng kiến quốc tế hóa của trường Temasek Polytechnic, Singapore nhằm thúc đẩy tư duy toàn cầu, học hỏi và tìm hiểu về văn hóa cũng như việc hội nhập giữa sinh viên, giảng viên của trường và cộng đồng địa phương Singapore.

Chương trình diễn ra dưới hình thức trực tuyến với chủ đề “Trực Quan Văn Hóa: Trải nghiệm Đông Nam Á”. Bằng khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và vốn hiểu biết phong phú về văn hóa, những sinh viên tiêu biểu đã tự tin trao đổi, chia sẻ các góc nhìn của mình trong buổi giao lưu.

Những chương trình giao lưu trực tuyến như GCD 2020 chính là cơ hội tuyệt vời cho các bạn sinh viên Việt Nam nói riêng và toàn ASEAN nói chung được gắn kết và học hỏi nhiều hơn về đa dạng văn hóa.

______________________________

On November 10, 2020, ADP and PSU students were honored to represent Duy Tan University students at “GLOBAL COMMUNITY DAY 2020”.

Global Community Day 2020 (GCD 2020) is part of the internationalization initiative of Temasek Polytechnic, Singapore to foster global thinking, learning and researching about culture as well as integration between students, faculty of the university and the local Singapore community.

The program took place virtually with the theme "Cultural Visualization: Experience Southeast Asia". With the ability to communicate fluently in English and a rich understanding of culture, the typical students represented whole DTU student to confidently communicate and share their thinking in the exchange.

Online exchange programs such as GCD 2020 are a great opportunity for Vietnamese students in particular, the whole of ASEAN community in general to connect and learn more about cultural diversity.

______________________

American Degree Program | Chương trình Học và lấy bằng đại học Mỹ tại Việt Nam