254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Thông báo đi học lại.

29 Tháng Hai, 2020

Trường Đại học Duy Tân thông báo về việc đi học lại sau khi nghỉ học phòng dịch Covid-19 như sau:

- Từ ngày 02/03/2020 tất cả sinh viên và CB-NV-GV toàn trường đi học và đi làm lại.

Chi tiết thông báo sinh viên xem tại file đính kèm.

 

LNTĐ.

Danh sách tập tin đính kèm