254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Nghỉ học tuần 29,30

17 Tháng Hai, 2020

Phòng ngừa dịch Covid-19 nay Trường Đại học Duy Tân tiếp tục dời lịch học tập trung đến hết ngày 01/03/2020.

Ngày 02/03/2020 sinh viên đi học lại.

Chi tiết xem file đính kèm.

 

-LNTĐ-

Danh sách tập tin đính kèm