254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Thông báo nộp học phí HK 2/2019-2020

17 Tháng Hai, 2020

Để đảm bảo công tác thu học phí diễn ra thuận lợi, nay phòng KHTC thông báo địa điểm thu học phí và lệ phí thi tại Cơ sở 1: 137 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng (21 Nguyễn Văn  Linh cũ). Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày 17/02/2020.

Trong thời gian nghỉ phòng chống dịch do chủng mới của virus corona (Covid 19); học viên sinh viên cũng có thể nộp học phí qua tài khoản Ngân hàng theo các nội dung:

“Nộp tiền học phí kỳ …… cho sinh viên ……………, MSSV: …………”

Các Ngân hàng học viên sinh viên có thể nộp học phí:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Duy Tân

  1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Ông Ích Khiêm – Nam Đà Nẵng; số tài khoản: 2007 211 04 00005
  2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Hải Vân (BIDV); số tài khoản: 5601 000 108 3945
  3. Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) Chi nhánh Đà Nẵng; số tài khoản: 0005 3502 0001