254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Thông báo mở lớp học Hành trình ASEAN 4.0 ( Mã môn: DTE 363) trong HK 2 năm học 2019-2020

14 Tháng Giêng, 2020

📣🎊🎉 THÔNG BÁO MỞ LỚP MÔN HỌC HÀNH TRÌNH ASEAN 4.0 (Mã môn: DTE 363) TRONG HỌC KỲ II 2019-2020📣🎊🎉

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển ASEAN, những cơ hội và thách thức mà các nước ASEAN đang và sẽ gặp phải trước cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, Đại học Duy Tân thông báo tổ chức khóa học Hành trình ASEAN 4.0 (Mã môn: DTE 363) trong học kỳ II 2019-2020.

🎯 Nội dung môn học:
- 15 giờ học lý thuyết tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, xã hội các nước ASEAN
- Chuyến đi thực tế trải nghiệm tới 1 nước ASEAN (bắt buộc)

🎯 Cách thức đăng ký môn học: Sinh viên đăng ký theo hình thức đăng ký tín chỉ trên hệ thống MyDTU.

🍀🌺🌼🍀🌺🌼🍀🌺🌼🍀🌺🌼🍀🌺🌼🍀🌺🌼🍀🌺

🎉Chương trình Hành trình ASEAN 4.0 do Đại học Duy Tân phát động nhằm mục đích đưa sinh viên Việt Nam từng bước hội nhập thị trường lao động ASEAN và các nước trong khu vực trong xu thế CMCN 4.0.🎉

🎁 1️⃣: Đầu tiên, các bạn sinh viên được tham gia các chuyến đi giao lưu văn hóa ngắn ngày được tổ chức hàng tháng để có cơ hội “mở rộng tầm nhìn” và kết nối với sinh viên của các nước ASEAN, nhờ đó có động lực nâng cao các kỹ năng về ngoại ngữ cũng như các kỹ năng giao tế, kỹ năng lãnh đạo…

🎁 2️⃣: Tiếp theo đó các bạn sinh viên được hướng đến các chuyến đi dài ngày mang tính trải nghiệm các hoạt động cộng đồng để có thể hiểu biết hơn về văn hóa và con người của các nước và phát triển kỹ năng khởi nghiệp.

🎁 3️⃣: Khi các bạn sinh viên đã hiểu biết hơn về môi trường sống của các nước, sinh viên được giới thiệu các chương trình thực tập tại các nước thông qua mạng lưới các trường ĐH trong mạng lưới Passage to ASEAN (P2A).