254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2018-2019

15 Tháng Giêng, 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019

Dưới đây là danh sách các sinh viên được khen thưởng trong năm học 2018-2019. Các em có tên trong danh này thì đến văn phòng ADP để nhận giấy khen của nhà trường nhé.

🔹Khen thưởng này là dựa vào điểm trung bình chung của năm học 2018-2019 (không tính học kỳ hè) đạt từ 3.34 trở lên + điểm rèn luyện của năm học 2018-2019 đạt loại tốt trở lên.