254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Thay đổi lịch học môn IS-IS 381 A (eCommerce)

26 Tháng Mười Một, 2019

Hủy lịch học ngày thứ 6 (29/11/2019), lịch học bù như sau:

  • Chiều thứ 3 (03/12/2019) - giờ học: 13:00--15:00; phòng học 901 B, cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh.

 

-LNTĐ-