254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Thay đổi lịch học môn IS-ENG 181 C

18 Tháng Mười Một, 2019

- Hủy thứ 4 (tuần 16), giờ 12 -> bù sang thứ 4 ngày 04/12/2019 (tuần 18) - giờ 12 (07:00 -- 09:00) - P.902, cơ sở 254 NVL.
- Hủy thứ 4 (tuần 16), giờ 67.
- Hủy thứ 5 (tuần 16), giờ 67 -> bù sang thứ 5 ngày 05/12/2019 (tuần 18) - giờ 678 (13:00 -- 16:15) - P.902, cơ sở 254 NVL.
 
 
LNTĐ.