254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Thay đổi lịch học môn IS-COM 102 A

18 Tháng Mười Một, 2019

- Hủy thứ 4 (tuần 16) -> bù sang thứ 4 ngày 11/12/2019 (tuần 19) - giờ 34 (09:00--11:15) - P.901A, cơ sở 254 NVL.

- Hủy thứ 6 (tuần 16) -> bù sang thứ 6 ngày 06/12/2019 (tuần 18)- giờ 34 (09:00--11:15) - P.901A, cơ sở 254 NVL.

 

LNTĐ.