254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Cuộc Thi Tìm Kiếm Tài Năng Trẻ Tương Lai Ngành Cung Ứng - CEL Future Supply Chain Talent Championship 2019

18 Tháng Mười Một, 2019

🎯 Cơ Hội Nhận 10,000,000 & Nhiều Phần Thưởng Giá Trị Từ Cuộc Thi Tìm Kiếm Tài Năng Trẻ Tương Lai Ngành Cung Ứng - CEL Future Supply Chain Talent Championship 2019 🎯

☑️ Mô tả:
CEL Future Supply Chain Talent Championship là cuộc thi được thiết kế bởi CEL Consulting dành cho sinh viên đại học quan tâm đến quản lý chuỗi cung ứng sáng tạo (SCM). Mục tiêu chính của cuộc thi này là giới thiệu những thách thức trong chuỗi cung ứng thực tế để thí sinh có thể biết cách làm việc cho một công ty tư vấn tiên tiến trong kỷ nguyên phân tích Big Data hiện nay. Cuộc thi CEL sẽ được tổ chức qua 3 vòng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2019 và dự kiến kết thúc vào ngày 21 tháng 12 năm 2019.

☑️ Mốc thời gian quan trọng:
01/11: Khởi động và đăng ký cuộc thi
28/11: Hạn chót đăng ký
29/11: Khởi động vòng 1
04/12: Hạn chót nộp vòng 1
06/12: Thông báo kết quả vòng 1 & Ra mắt vòng 2
16/12: Hạn chót nộp vòng 2
18/12: Thông báo kết quả vòng 2
21/12: Ra mắt vòng 3 & Công bố kết quả cuối cùng

📢 50 người đăng ký thành công đầu tiên sẽ có cơ hội tham gia lượt truy cập chuỗi cung ứng do CEL tổ chức trong khoảng thời gian từ 23 tháng 12 năm 2019 đến 10 tháng 1 năm 2020 để học hỏi từ các hoạt động thực tế và các chuyên gia chuỗi cung ứng thực sự từ các công ty hàng đầu.

☑️ Chi tiết cuộc thi:
Round 1️⃣: Supply Chain Data Crunching
Round 2️⃣: Supply Chain Data Analytics
Round 3️⃣: SCM case study

☑️ Nhấn vào link sau để có thêm nhiều thông tin chi tiết:
https://bit.ly/2rBNXAl

☑️ Đăng kí tại link sau:
https://bit.ly/2KjOgGx