254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Thông báo lịch học môn IS-DTE 102

18 Tháng Mười Một, 2021

Lịch học cụ thể đã được cập nhật trong Mydtu của sinh viên.

Các bạn khóa trước chưa học môn này hoặc bị nợ môn có thể đến văn phòng ADP đăng ký.

Hạn chót đăng ký học ghép: 16:00 - 22/11/2021.

 

-LNTĐ-