254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

THÔNG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

18 Tháng Mười, 2021

Chào các em,

 

- Trong học kỳ 2 năm học 2020-2021, sinh viên thực hiện tự đánh giá điểm rèn luyện online tại hệ thống MyDTU.

 

Thời gian đánh giá: từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021 (hệ thống bắt đầu mở từ 0h00 ngày 18/10/2021 và đóng lúc 0h00 ngày 09/11/2021).

 

👉 Các em xem hướng dẫn tự đánh giá rèn luyện trên Website Phòng CTSV nhé:

http://hssv.duytan.edu.vn/Home/ArticleDetail/vn/172/1879/huong%20dan%20sinh%20vien%20tu%20danh%20gia%20ren%20luyen%20online?fbclid=IwAR3pyFHK-qh7JTjrMCP7hR7Fw5UZGC6MJcqb7xni85NuIMZ91qsDlE6aUQ0

 

Danh sách tập tin đính kèm