254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Lịch thi giai đoạn 1 - HK1/2021-2022 (chính thức)

16 Tháng Mười, 2021

Sinh viên theo dõi lịch thi tại file đính kèm.

Sinh viên hoàn thành học phí trước khi thi môn đầu tiên 3 ngày.

 

-LNTĐ-