254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ Quản lý và nhân viên của chương trình ADP là (bao gồm) các tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân có kinh nghiệm giảng dạy, học tập và làm việc tại các đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

Cán bộ hành chính

CN Lê Nguyễn Thục Đoan

Trình độ:Cử nhân

Trường:

Chức vụ:Giáo vụ

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: lenthucdoan@dtu.edu.vn

Website:

Lý lịch:

Đang cập nhật dữ liệu...