254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ Quản lý và nhân viên của chương trình ADP là (bao gồm) các tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân có kinh nghiệm giảng dạy, học tập và làm việc tại các đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

Quản lý chương trình

ThS Trần Thị Thúy Ái

Trình độ:Thạc Sĩ

Trường:

Chức vụ:Phó Giám đốc chương trình ADP

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: trantthuyai@duytan.edu.vn

Website:

Lý lịch:

Đang cập nhật dữ liệu...