254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ giảng viên của Chương trình bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ ĐH Troy, ĐH Keuka và các giảng viên giàu kinh nghiệm, được trực tiếp ĐH Troy và ĐH Keuka kiểm tra và đánh giá năng lực nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.

Giảng viên

TS BENJAMIN ORPIANO ALO

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:University of the Cordilleras, Harrison Road, Baguio City

Môn học: Introduction to Microeconomics

Chức vụ:Giảng viên - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Thanh Khê - Đà Nẵng

Email: benjiealo744@gmail.com

Website:

Lý lịch:

Work Experience:

Duy Tan University

Da Nang, Vietnam

October 2019 to present

Lecturer/Professor

Faculty of Business Administration

American Degree Program

 

Gulf College LLC

Sultanate of Oman

November 2014 to July 2019

Lecturer (Faculty of Business and Management Studies)

(Post Graduate and Under Graduate Degrees)

 

           PanPacific University North Philippines

Urdaneta City, Pangasinan Philippines

January 2104 to October 2014

            Professor (Institute of Graduate Studies)

 

Philippine College of Northwestern Philippines

Agoo, La Union Philippines

November 2013 to October 2014

Visiting Professor (College of Business and Accountancy)

 

University of the Cordilleras

Baguio City, Philippines

November 1986 to July 2013

Professor (College of Business Administration)

 

University of the Cordilleras

Baguio City, Philippines

November 2005 to December 2006

Supreme Student Government Adviser

 

University of the Cordilleras

Baguio City, Philippines

November 1999 to May 2006

Chairman Safety Committee

 

Management & Science University

Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

July 17, 2017 to present

External Examiner

 

Educational Background

Post Graduate Studies:        Doctor of Philosophy in Management

                                                            University of the Cordilleras

                                                            Harrison Road, Baguio City

                                                            Year Graduated: October 28, 2008

                                                            ROG No. 502 – 223 S. 2008

 

Graduate Studies:          Masters in Business Administration

                                                            Baguio Colleges Foundation

                                                            Harrison Road, Baguio City

                                                            Year Graduated: April 2001

                                                             SO No. 80 – 340101 – 225 S. 2001

 

Tertiary :                          Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering 

                                                           Saint Louis University

                                                            Bonifacio Street, Baguio City

                                                            Year Graduated: October 1987

                                                            ROG No.3–228 S. 1988 DTD 10/22/87

 

                                           Bachelor of Science in Business Administration

                                                            University of the Cordilleras

                                                            Harrison Road, Baguio City

                                                            Year Graduated: August 11, 2017

                                                            ROG No. 5 – 1829 S. 2017

 

Research Publication:

A thematic analysis of the quality audit reports in developing a framework for assessing the achievement of the graduate attributes

Date of publication: 1 February 2020

Publisher: emerald insight

Authors: Alrence Santiago Halibas, Shameena Mehtab, Alaa Al Attili, Benjamin Alo, Ronald Cordova and Maria Elisa Linda Taeza Cruz.